Szczegóły

Tytuł artykułu

Doświadczenia miast subregionalnych w programowaniu rewitalizacji

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

rewitalizacja ; miasta subregionalne ; miasta średnie ; program rewitalizacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-23

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 270; 7-23
×