Details

Title

Dobre praktyki przy tworzeniu gminnego programu rewitalizacji – efekt współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z miastem Kaliszem

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Issue

No 270

Authors

Keywords

Commune Revitalization Program ; cooperation ; good practices

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

41-53

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2018; No 270; 41-53
×