Szczegóły

Tytuł artykułu

Wieś w granicach miasta. Analiza i ocena krajobrazu zachodniej części Inowrocławia na potrzeby planowania przestrzennego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

analiza i ocena fizjonomii krajobrazu ; Inowrocław ; metoda JARK-WAK ; planowanie przestrzenne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

107-142

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 270; 107-142
×