Details

Title

Kształtowanie tożsamości lokalnej w „tematycznej” odnowie wsi

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

Rural Renewal ; rural thematic space ; local identity

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

174–189

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×