Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie tożsamości lokalnej w „tematycznej” odnowie wsi

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

odnowa wsi ; wiejska przestrzeń tematyczna ; tożsamość lokalna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

174–189

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×