Szczegóły

Tytuł artykułu

W drodze ku absolutnej wolności. Szkic do charakterystyki głównego bohatera "Odysei" Nikosa Kazantzakisa

Tytuł czasopisma

Meander

Wolumin

Vol. 73 (2018)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

121-146

Data

2018.12.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/meander.2018.124967 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 73 (2018); 121-146

O czasopiśmie


„Meander” jest rocznikiem poświęconym kulturze świata starożytnego, wydawanym przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 1946 roku, jego założycielami byli Kazimierz Kumaniecki i Kazimierz Michałowski.

Drukowane w „Meandrze” publikacje naukowe – artykuły i przekłady – są zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy, wyczerpujące adresy bibliograficzne). Spektrum prezentowanych zagadnień jest zbieżne z tematyką kształtującą profil naukowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej i obejmuje szereg tematów związanych z kulturą świata starożytnego, w tym przede wszystkim wiedzę o literaturach klasycznych i językach greckim i łacińskim, historię starożytną, archeologię, wiedzę o sztuce, filozofię, recepcję antyku w kulturze europejskiej, studia starożytnicze w Polsce.

„Meander” publikuje prace badawcze zarówno uznanych już badaczy, jak i debiutujących autorów. Oprócz publikacji naukowych w czasopiśmie ukazują się także recenzje naukowe, eseje i wywiady poświęcone luminarzom nauki oraz wspomnienia o nich, sprawozdania z wydarzeń starożytniczych, a także utwory literackie inspirowane kulturą starożytną. Misją i głównym celem „Meandra” jest szerzenie wiedzy o kulturze antycznej wśród polskich czytelników – badaczy starożytności i niespecjalistów zainteresowanych antykiem – przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów naukowych. Staramy się, żeby zróżnicowanie tekstów zamieszczanych w „Meandrze” odzwierciedlało bogactwo studiów nad starożytnością w Polsce i różnorodność uprawiających je badaczy.

Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym.

Polityka Open Access

Open Access Policy

In keeping with the journal’s aim of propagating knowledge and reflection on Antiquity, from 2021 all articles published therein are freely available under the Creative Commons licence (Attribution 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).
×