Szczegóły

Tytuł artykułu

Arystofanes w walonkach. Część I: Przekłady na język rosyjski

Tytuł czasopisma

Meander

Wolumin

Vol. 73 (2018)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

147-160

Data

2018.12.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/meander.2018.124968 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 73 (2018); 147-160

O czasopiśmie


„Meander” jest rocznikiem poświęconym kulturze świata starożytnego, wydawanym przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 1946 roku, jego założycielami byli Kazimierz Kumaniecki i Kazimierz Michałowski.

Drukowane w „Meandrze” publikacje naukowe – artykuły i przekłady – są zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy, wyczerpujące adresy bibliograficzne). Spektrum prezentowanych zagadnień jest zbieżne z tematyką kształtującą profil naukowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej i obejmuje szereg tematów związanych z kulturą świata starożytnego, w tym przede wszystkim wiedzę o literaturach klasycznych i językach greckim i łacińskim, historię starożytną, archeologię, wiedzę o sztuce, filozofię, recepcję antyku w kulturze europejskiej, studia starożytnicze w Polsce.

„Meander” publikuje prace badawcze zarówno uznanych już badaczy, jak i debiutujących autorów. Oprócz publikacji naukowych w czasopiśmie ukazują się także recenzje naukowe, eseje i wywiady poświęcone luminarzom nauki oraz wspomnienia o nich, sprawozdania z wydarzeń starożytniczych, a także utwory literackie inspirowane kulturą starożytną. Misją i głównym celem „Meandra” jest szerzenie wiedzy o kulturze antycznej wśród polskich czytelników – badaczy starożytności i niespecjalistów zainteresowanych antykiem – przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów naukowych. Staramy się, żeby zróżnicowanie tekstów zamieszczanych w „Meandrze” odzwierciedlało bogactwo studiów nad starożytnością w Polsce i różnorodność uprawiających je badaczy.

Wszystkie prace naukowe zamieszczane w „Meandrze” podlegają recenzji zewnętrznej, wszystkie materiały są publikowane po gruntownym opracowaniu redakcyjnym.

Polityka Open Access

Zgodnie z przyświecającym „Meandrowi” celem upowszechniania wiedzy i refleksji nad antykiem, poczynając od 2021 roku artykuły zamieszczane w „Meandrze” są ogólnodostępne na warunkach licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).
×