Details

Title

Międzynarodowa konferencja numizmatyczna „Numismatica Centroeuropaea — Středoevropské numismatické dny I. Jagellonské mincovnictví ve střední Evropé” — 19–22 września 2016, Kutná Hora

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2018

Volume

Rok LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

409-413

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2019.01.15

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

DOI: 10.24425/wn.2018.125063 ; ISSN 0043-5155
×