Details

Title

Międzynarodowa konferencja numizmatyczna „Numismatica Centroeuropaea — Středoevropské numismatické dny I. Jagellonské mincovnictví ve střední Evropé” — 19–22 września 2016, Kutná Hora

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2018

Volume

Rok LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

409-413

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2019.01.15

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

DOI: 10.24425/wn.2018.125063

Source

Wiadomości Numizmatyczne; 2018; Rok LXII; 409-413

Aims and scope

Wiadomości Numizmatyczne’s primary role is to define standards for numismatic research in Poland and to introduce its results into the international exchange of humanistic thought in the broad sense. Since its inception, Wiadomości Numizmatyczne has published articles in Polish but also in established languages of scientific publication (English, French, German, Italian, Russian, Spanish) , which made the journal recognizable beyond Poland’s borders. However, in order to boost its international impact, the journal decided that the texts in the section “Articles,” starting from the 2020 volume, would be published in English (or another of the above languages), albeit with extensive summaries in Polish. Articles in the section “Materials,” which are related to the study of sources, will continue to be published in Polish with extensive summaries in English. An issue entitled Polish Numismatic News, carrying texts in English (or another of the above languages) is published every six years, for the International Numismatic Congress.

Editorial Board

Rada Naukowa

• dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, ORCID 0000-0002-4272-4117

• prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0002-6698-1396

• dr Peter Ilisch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

• prof. Kenneth Jonsson, Instytut Archeologii i Kultury Antycznej, Uniwersytet Sztokholmski (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm University), ORCID 0000-0002-7112-3206

• prof. Mykolas Michelbertas, Uniwersytet w Wilnie (emeritus)

• prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID 0000-0001-9148-2751

• prof. Petr Vorel, Wydział Sztuki i Filozofii, Uniwersytet w Pardubicach (Faculty of Arts and Philosophy and the University of Pardubice), ORCID 0000-0002-6452-479X

• prof. Roman Zaoral, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Faculty of Humanities, Charles University, Prague), ORCID 0000-0001-7432-0929

 

Open Access Policy

Począwszy od 2021 roku czasopismo „Wiadomości Numizmatyczne” jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl) na stronie https://journals.pan.pl/wn.

Ponadto pod podanym adresem, w otwartym dostępie zamieszczono także starsze numery czasopisma (od 2008 roku). Sukcesywnie udostępniane będą również starsze zeszyty.
×