Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Grit Blasting and Thermal Spraying on Microstructure Evolution of P91 Weldment

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

P91 ; HAZ ; IC-HAZ ; deformation zone

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1725-1734

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2018.125098 ; ISSN 1733-3490
×