Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Texture Changes of MgLiAl Alloys Composed of α or α + β Phases after Twist Channel Angular Pressing TCAP

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

MgLiAl alloys ; twist channel angular pressing TCAP ; texture after TCAP ; Li2MgAl precipitates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1827-1835

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2018.125111 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 4; 1827-1835
×