Szczegóły

Tytuł artykułu

The Development and Modeling of an Innovative Process of Forming the Internal Toothing of Flange Coupling Spline Sleeves

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

forging gears ; FEM analysis ; Heat extrusion

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1981-1986

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2018.125133 ; ISSN 1733-3490
×