Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal Deformation of Moulding and Core Sands with an Inorganic Binder Containing a Relaxation Additive

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

thermal deformation ; Moulding sand ; Inorganic binder ; Geopolymer ; Dilatometric studies

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

93-98

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.11.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2018.125175 ; ISSN 2299-2944
×