Szczegóły

Tytuł artykułu

Moulding Sand with Inorganic Cordis Binder for Ablation Casting

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; Ablation Casting ; moulding sand ; Inorganic binder ; Thermal Curing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

110-115

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2018.125178 ; ISSN 2299-2944
×