Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Al5FeSi Phases on the Cracking of Castings at Al-Si Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

aluminium alloy ; Intermetallic phase ; Low pressure casting ; structure ; Iron contamination

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

120-124

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2018.125180 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 4; 120-124
×