Details

Title

Poland’s Women’s League in 1945–1949: A record of its activities presented in "Kobieta Dzisiejsza" and "Kobieta"

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Numer

z.3

Authors

Keywords

Polish press after 1945 ; women’s magazines ; women’s issues in communist-ruled Poland ; Women’s League

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

57-74

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2018.10.24

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×