Details

Title

A Review of Jerzy Jarowiecki, Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej (1939–1945) [Culture and Literature in Polish Undeground Press (1939–1945)], Wrocław 2017

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Issue

z.3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

121-123

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2018.10.24

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2018; t.21; z.3; 121-123
×