Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

górnictwo węgla kamiennego ; obudowa ; wzmocnienie obudowy ; utrzymywanie wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

117–132

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×