Details

Title

Ocena właściwości złoża siarki na podstawie parametrów geomechanicznych wyznaczonych z danych sejsmicznych

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Numer

Nr 101

Authors

Keywords

porowatość ; zawartość siarki ; impedancja ; moduł Kirchhoffa ; stała Lamègo

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

203-216

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×