Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena właściwości złoża siarki na podstawie parametrów geomechanicznych wyznaczonych z danych sejsmicznych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

porowatość ; zawartość siarki ; impedancja ; moduł Kirchhoffa ; stała Lamègo

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

203-216

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2017; Nr 101; 203-216
×