Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych – Sentinel

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

wstrząs pochodzenia górniczego ; przemieszczenie pionowe ; DInSAR ; misja Sentinel ; eksploatacja podziemna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

229–246

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×