Details

Title

Zmienność litologiczna dolomitów triasowych ze złoża Ujków Stary jako czynnik warunkujący ich przydatność do produkcji kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Issue

Nr 101

Authors

Keywords

dolomity ; kruszywo łamane ; wskaźnik mikro-Devala ; wskaźnik Los Angeles ; reaktywność alkaliczna

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

279–292

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819

Source

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2017; Nr 101; 279–292
×