Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów wydobywczych wzmocnionych cementem do modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

odpady wydobywcze ; wzmocnienie odpadów wydobywczych ; obwałowanie przeciwpowodziowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

347-360

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.24

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×