Szczegóły

Tytuł artykułu

Études de théologie, de philosophie et d’histoire” – журнал российских иезуитов во Франции . = = “Études de théologie, de philosophie et d’histoire” – Magazine of Russian Jesuits in France

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Russian Catholics in France ; Union ; Slavonic Library ; magazine “Études dethéologie, de philosophie et d’histoire” ; 19th c.

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

433-443

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.10.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×