Details

Title

Innowacyjność słabo rozwiniętych regionów – zmiana ścieżek rozwoju czy dryfowanie?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

adaptability ; innovation process models ; path dependency ; regional development ; regional innovativeness

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

8-21

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 8-21
×