Details

Title

Uwarunkowania zmian ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 179

Authors

Keywords

adaptability ; adaptation ; crisis ; economic shocks ; innovation process models ; less-developed regions ; path dependency ; regional development path ; regional resilience

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

59-72

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×