Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

adaptation ; crisis ; economic shocks ; innovation process models ; less-developed regions ; path dependency ; regional development path

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

111-133

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 179; 111-133
×