Szczegóły

Tytuł artykułu

Region Nord – Pas-de-Calais – Innowacje w okruchach węgla i cieniu Paryża

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 179

Autorzy

Słowa kluczowe

development paths ; Nord – Pas-de-Calais ; regional policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

194-211

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 179; 194-211
×