Szczegóły

Tytuł artykułu

Антропонимикон «cлужилых людей» Ивана Грозного. (О формальных показателях социального статуса носителей имен) . = The Anthroponymycon of Ivan the Terrible’s «Service Class People». (On Formal Exponents of the Social Status of Name Holders)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

anthroponymy ; onomastics ; 16th century ; oprichniki’s names

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

635-650

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×