Szczegóły

Tytuł artykułu

Антропонимикон «cлужилых людей» Ивана Грозного. (О формальных показателях социального статуса носителей имен)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

anthroponymy ; onomastics ; 16th century ; oprichniki’s names

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

635-650

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2017; vol. LXVI; No 4; 635-650

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)


×