Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: НЕСЧАСТНЫЙ НИКАНОР, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЕЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНИНА Н********. Изд. подгот.Т. Е. Автухович, Серия Литературные памятники, Санкт Петербург, Наука, 2016, ss. 336

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

714-717

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2017; vol. LXVI; No 4; 714-717

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)


×