Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Z. A. Brzozowska, SOFIA UPERSONIFIKOWANA MĄDROŚĆ BOŻA. DZIEJE WYOBRAŻEŃ W KRĘGU KULTURY BIZANTYŃSKO-SŁOWIAŃSKIEJ, „Byzantina Lodziensia”, t. XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 474

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

718-719

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2017; vol. LXVI; No 4; 718-719

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Polityka Open Access

Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.

Indeksowanie w bazach

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×