Szczegóły

Tytuł artykułu

Ślady dyfuzji kulturowej w antroponimii Poznania w XVI––XVIII wieku

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

onomastyka kulturowa ; dyfuzja ; przemianek (cognomen) ; wzory i wzorce onimiczne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

107-118

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2016; No 60; 107-118
×