Szczegóły

Tytuł artykułu

Ludowy obraz egzystencji człowieka utrwalony w nazwiskach

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

leksem gwarowy ; kultura ludowa ; cecha dialektalna ; struktura proprialna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

137-150

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2016; No 60; 137-150
×