Szczegóły

Tytuł artykułu

Expansion slavischer Stämme aus namenkundlicher und bodenkundlicher Sicht

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

Ortsnamen ; Gewässernamen ; slavische Urheimat ; Expansion slavischer Stämme ; Wasserwörter ; alteuropäische Hydronymie ; Bodenqualität ; Lössböden

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

215-231

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2016; No 60; 215-231
×