Szczegóły

Tytuł artykułu

Hydronimy Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Słowa kluczowe

rzeki ; potoki ; Pasmo Brzanki ; Pogórze Ciężkowickie ; Karpaty ; Polska

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

333-359

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×