Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: O. Скляренко, O. Скляренко. Типологічна ономастика. [Монографія]: у 5 книгах. Книгадруга: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі. Одеса, 2013, 408 с.

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

423-428

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2016; No 60; 423-428
×