Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Magdalena Graf. Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 2015, 283 s.

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2016

Numer

No 60

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

428-430

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2016; No 60; 428-430
×