Szczegóły

Tytuł artykułu

Obowiązek (artykuł Cz. Miłosza ,„Gazeta Codzienna” 28.III.1940)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Współtwórca

Wolniewicz, Bogusław (oprac.) ; Zubelewicz, Jan (oprac.)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

35-36

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2018.12.04

Typ

Materiały źródłowe / Source materials

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2018.125449 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2018; No 3; 35-36
×