Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of the acrosome reaction on the efficiency of sperm-mediated DNA transfer

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

spermatoza ; SMGT ; acrosome reaction ; exogenous DNA

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

755-762

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125588 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 4; 755-762
×