Szczegóły

Tytuł artykułu

The effects of osaterone acetate on clinical signs and prostate volume in dogs with benign prostatic hyperplasia

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

dogs ; benign prostatic hyperplasia ; osaterone acetate ; prostate volume

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

797–802

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125601 ; ISSN 1505-1773
×