Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic evaluation of bovine papillomavirus types detected in equine sarcoids in Poland

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

bovine papillomavirus ; equine sarcoid ; disease ecology ; FAP59/FAP64

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

25-29

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125602 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 1; 25-29
×