Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of analgesia provided by lidocaine or morphine delivered epidurally in rabbits undergoing hindlimb orthopedic surgery

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

epidural anesthesia ; intraoperative pain ; lidocaine ; morphine

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

31-35

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125604 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 1; 31-35
×