Szczegóły

Tytuł artykułu

Hypertonic saline solution (NaCl 7.2%) enhances renal excretion of acids in cattle with acute ruminal lactic acidosis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

steers ; ruminal lactic acidosis ; hypertonic saline solution

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

37-42

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125605 ; ISSN 1505-1773
×