Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of age, gender and weight on transthoracic echocardiographic evaluation of transmitral and left ventricular outflow tract diastolic parametersin healthy dogs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

diastolic function ; myocardial ; transthoracic echocardiography ; dog

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

43-49

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2018.125606 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 1; 43-49
×