Szczegóły

Tytuł artykułu

Lokując sztukę w mieście – transformacje idei

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2016

Wolumin

tom LXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

przestrzeń publiczna ; muzeum ; publiczność ; partycypacja ; nowa muzeologia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

201-211

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×