Szczegóły

Tytuł artykułu

Artefakty i symbole w przestrzeni miejskiej jako problem badawczy, zadanie edukacyjne i pretekst do animacji kultury

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2016

Wolumin

tom LXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

symbol ; semiotyka kultury ; tekst miejski ; animacja ; okazja edukacyjna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

223-238

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566

Źródło

Studia Pedagogiczne; 2016; tom LXIX; 223-238
×