Szczegóły

Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe, miasta i zmiana społeczna

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2016

Wolumin

tom LXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

organizacje pozarządowe ; miasto ; miejskie ruchy społeczne ; zmiana społeczna ; edukacja obywatelska

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

173-187

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×