Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2015

Wolumin

tom LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

rozwój dzieci ; wczesna edukacja ; dyskurs ; standaryzacja rozwoju ; normalizacja rozwoju

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

15-32

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566

Źródło

Studia Pedagogiczne; 2015; tom LXVIII; 15-32
×