Szczegóły

Tytuł artykułu

Odkrywanie dzieciństwa przez Rousseau i Korczaka – refleksje o ewolucji znaczeń

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2015

Wolumin

tom LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

dzieciństwo ; dziecko ; Rousseau ; Korczak ; odkrywanie dzieciństwa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

207-219

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566

Źródło

Studia Pedagogiczne; 2015; tom LXVIII; 207-219
×