Szczegóły

Tytuł artykułu

Nierozwiązane kwestie i wyzwania prawa morza . = Unresolved Issues and Emerging Challenges in the Law of the Sea

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Trzecia Konferencja Prawa Morza ; UNCLOS ; Zgromadzenie Ogólne ; IMO ; morze terytorialne ; wyłączna strefa ekonomiczna ; szelf kontynentalny ; morska różnorodność biologiczna ; morskie zasoby genetyczne ; wolność żeglugi ; podwodne dziedzictwo kulturowe ; słuszność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

17-39

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pm.2018.125828 ; ISSN 0860-7338
×